Privacyverklaring Kassarollenshop

Kassarollenshop, gevestigd aan ‘t Root 20, 6116 BG  Roosteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Kassarollenshop
 • ‘t Root 20
 • 6116 BG  Roosteren
 • 046-3030996
 • info@kassarollenshop.nl

W. Chavagne is de functionaris gegevensbescherming van Kassarollenshop. Hij is te bereiken via info@kassarollenshop.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kassarollenshop verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken.

 • Voor en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Kassarollenshop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het komen tot een koopovereenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Kassarollenshop verwerkt ook persoonsgegevens, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Kassarollenshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en de wet ons voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kassarollenshop verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken

Kassarollenshop gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kassarollenshop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kassarollenshop.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en BSN nummer zwart, dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kassarollenshop neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@kassarollenshop.nl